När det kommer till säker och effektiv patientvård så är såväl teoretisk som praktisk kunskap avgörande. För att man på ett betryggande sätt ska kunna säkerställa att tillräckliga kunskaper erhålls så är det i stort sett ett måste att i samband med utbildning möjliggöra för personer att arbeta med en träningsdocka. Med en realistisk övningsdocka så kan man erbjuda situationsbaserade övningar som på största möjliga sätt efterliknar arbete med riktiga brukare och patienter.

Att köpa en träningsdocka för omvårdnad, eller träningsdocka för sjuksköterskeutbildning, gör det möjligt att både utvärdera vårdpersonalens befintliga förmågor och erbjuda fortbildning i en miljö som inte riskerar att försätta vårdtagare i obekväma eller riskfyllda situationer. Dessa multifunktionella dockor är väldigt verklighetstrogna och tillräckligt multifunktionella för att möjliggöra träning för ett flertal olika situationer. Men när är det egentligen nödvändigt med träningsdockor?

På vilka sätt gör övningsdockor skillnad?

Patientsäkerhet har blivit ett oerhört viktigt begrepp. Det åsyftar att vårdtagare har rätten att vårdas utan att drabbas av vare sig fysisk eller emotionell skada. För att vårdgivare ska kunna leva upp till detta så krävs det att alla som ansvarar för vårdens utförande har de kunskaper som krävs. Med hjälp av dessa dockor får personalstyrkan möjligheten att på ett realistiskt sätt bekanta sig med vad som faktiskt krävs.

Med dessa dockor kan man försäkra sig om att personalen kan hantera alla situationer som kan uppstå. Såväl när det gäller förebyggande omvårdnad som akuta åtgärder. I Sverige så har begreppet metodrum på sätt och viss kommit att förknippas med dessa dockor, då denna sorts metodbaserad övning låter de delaktiga kliva in i olika roller i förhållande till scenariot. Multifunktionella dockor är då ofta en given del av övningen då de på ett verklighetstroget sätt gör det möjligt att ha en simulerad vårdtagare närvarande.

När behövs egentligen en övningsdocka?

Numera används träningsdockorna under allt ifrån läkarutbildning till vidareutbildning för personliga assistenter. De ger en kostnadseffektiv möjlighet att skapa mer verklighetstrogna träningsscenarion och göra befintlig eller blivande vårdpersonalen bekväm med kommande utmaningar. Då de även är ett smidigt sätt att illustrera nya rutiner och metoder inom vården så blir de lätt ett givet inslag i den befintliga verksamheten.

Även om de i viss utsträckning funnits tillgängliga ända sedan 1960-talet, med produkter så som Resusci Anne och SimMan, så har de först på senare tid blivit brett tillgängliga och riktigt multifunktionella. Forskningen har på ett tydligt sätt visat att denna sorts dockor kan vara avgörande när det kommer till träning och forskning inom vården. Trots detta används de fortfarande endast i begränsad utsträckning. I takt med att allt fler väljer att använda övningsdockor så kommer däremot med största sannolikhet även patientsäkerheten att öka.

Övningsdocka för patientvård

3B Scientific® Patient Care Manikin PRO för simulering av hälsovård utvecklades för scenario-baserad utbildning och träning inom patientvård och avancerade sjukvårdskunskaper.

Från: 21 190 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar