Diatermi

Diatermi är en termisk behandlingsmetod där man med hjälp av högfrekvent elektromagnetism värmer delar av kroppen. Det används för att behandla annars svåråtkomlig vävnad och har visat sig vara effektivt mot ett flertal åkommor som annars ofta kräver komplicerade kirurgiska ingrepp. Med hjälp av diatermi-utrustning kan man därför på egen hand ta kontroll över endera sin egen eller andras behov av smidig, effektiv och icke-ingripande behandling. Men vad använder man egentligen diatermi till?

Icke-ingripande åtgärder mot svåråtkomlig vävnad

Med hjälp av diatermi så kan man behandla vävnad som annars helt enkelt inte är åtkomlig utan att man angriper den på kirurgisk väg. Detta kan handla om allt i från blödande kärl till vårtor, elakartade cellförändringar och hårtillväxt. Därför anses det ofta vara ett icke-invasivt alternativ till traditionell kirurgi. Det hela sker vanligtvis med hjälp utav någon utav följande standardiserade tekniker.

  • Ultraljudsterapi innebär att högfrekventa ljud aktiverar kroppens vävnad och därmed omvandlas till värme. Detta främjar i sin tur omsättningen. Ultraljud anses ofta vara det allmänt tillämpliga alternativet när det kommer till diatermi.
  • Mikrovågsterapi använder vanliga radiovågor med hög frekvens och kort våglängd vilket höjer vävnadens temperatur. Detta är främst ett alternativ för kortare behandlingspass.
  • Kortvågsterapi är en mer komplicerad variant och kräver mer utrustning än övriga alternativ. Med hjälp av två plattor så genereras höga frekvenser som därefter skickas in i vävnaden. Detta gör att värme skapas. Detta anses främst vara ett alternativ för behandling av djup vävnad.

Vilket av dessa alternativ som är mest lämpat för en given situation beror mycket på vad man vill uppnå. Medan ultraljudsterapi blir allt mer vanligt så är kortvågsterapi numera förhållandevis ovanligt.

Gör det skillnad?

Diatermi har blivit ett väldigt populärt alternativ till kirurgi. Och har visat sig vara väldigt effektivt mot bland annat hudförändringar och att stoppa blödningar. Hur mycket förberedelse som krävs för en viss behandling kommer i stor utsträckning att bero på vilken vävnad som behöver angripas. Ibland krävs lång planering och lokalbedövning, medan det i andra fall kan ske ganska spontant..

För och nackdelar med diatermi

I många fall så är diatermi ett bättre alternativ till kirurgi då det helt enkelt inte är ingripande. De flesta upplever väldigt liten påverkan, och upplever inte mer än lite ömhet efter behandlingen. Då behandlingen går avsevärt mycket snabbare än kirurgi, och kräver mycket mindre planering, så är det även långsiktigt kostnadseffektivt. Däremot är det inte alltid lämpligt för problem som berör djup vävnad. Och i dessa fall är kirurgi fortfarande ett givet val.

Diatermokoagulator MB 120D – Mono-bipolär – 120 Watt

Ladda ned katalog med tillbehör DIATERMO MB 120D – mono-bipolär – 120 W Diatermo MB är en högfrekvent elektrokirurgisk enhet som är lämplig för mindre och medelstora operationer. MB möjliggör CLEAN CUT, snitt-koagulation BLEND, ytlig koagulation FORCED COAG, djup koagulation i frånvaro av nekros SOFT COAG och, med pincett, BIPOLÄR koagulation. Den digitala avläsningen av […]

9 790 kr Excluding VAT Leverans: 5-7 arbetsdagar

Diatermi-apparat – Diatermo MB 120F – Mono-bipolär 120 Watt

Ladda ned katalog med tillbehör MB FLASH är en högfrekvent elektrokirurgisk enhet som är lämplig för precisionmonopolär och -bipolär kirurgi och mikrokirurgi utan vävnadsförändringar. MB FLASH möjliggör kirurgiska behandlingar med programmerbara tidsbestämda operationer upp till millisekunder eller i traditionellt läge. MB FLASH möjliggör CLEAN CUT, snitt-koagulation BLEND, snitt med reducerad produktion av eschar ENHANCED, ytlig […]

19 990 kr Excluding VAT Leverans: 5-7 arbetsdagar

Diatermi-maskin – Diatermo MB 122 – Mono-bipolär – 120 Watt

Ladda ned katalog med tillbehör DIATERMO MB 122 – mono-bipolär – 120 W MB 122 är en HF-elektrokirurgisk enhet som är lämplig för att utföra medelmonopolär eller bipolär elektrokirurgi. Genom att välja driftsätt tillhandahåller enheten rena snitt, koagulerade snitt, tvingad koagulering, mjuk koagulering och, med pincett, bipolär koagulering. Användning av antingen delad eller normal neutral […]

9 990 kr Excluding VAT Leverans: 5-7 arbetsdagar

Diatermi-maskin – Diatermo MB 106 Monopolär – 50 Watt

Ladda ned katalog med tillbehör DIATERMO 106 – 50W – monopolär Denna HF-elektrokirurgiska enhet är särskilt lämpad för små operationer och rekommenderas för tandläkare, vid första hjälpen och för dermatologi. Enheten erbjuder precision i snitt och omedelbar koagulering och ger utmärkta resultat i ett brett spektrum av applikationer: från livmoderkoagulation till mikrokoagulation i dermatologi. Funktionslägena, […]

6 790 kr Excluding VAT Leverans: 5-7 arbetsdagar