Integritetspolicy för KLINIKINREDNING SVERIGE AB

Organisationsnummer: 559120-2071

I den här integritetspolicyn hittar ni en övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Swemed och hur du kan använda dem.

Vi ber er att läsa igenom texten noga. Genom att handla på Swemeds webbshop och använda Swemeds tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på kundtjanst@swemed.se.

När sker behandling av person- och företagsuppgifter?

Swemed behandlar era uppgifter när ni:

 • Beställer produkter
 • Registrerar er som kund
 • Söker kontakt med oss

Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om du dig själv på flera olika sätt. Exempelvis om du väljer att handla produkter via vår webbshop, om du väljer att kontakta oss via mejl, telefon eller via kontaktformulär som finns utspridda på vår hemsida. Exempel på personuppgifter är:

 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
 • Leveransadress
 • Enhetsinformation såsom IP-adress, språkinställningar och webbläsarinställningar

Varför behöver vi dina uppgifter?

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som swemed utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Några av anledningarna till att vi behöver samla in dina uppgifter är ren juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina uppgifter för att fullgöra våra avtal och kunna leverera dig dina beställda produkter/tjänster.

Varför behöver vi ditt personnummer?

För den som väljer att handla som företag via vår webbshop behöver vi inte personnummer, det räcker med organisationsnummer. För dig som handlar privat kan vi ibland behöva ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid fakturaköp. Vi kommer endast att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Swemed säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar inte ut dina personuppgifter till vem som helst. I vissa fall kan vi dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. I dessa fall delas endast de nödvändiga uppgifterna om dig till tredje part. Nedan är några av de kategorier av mottagare som vi kan komma att dela din uppgifter med.

 • Swemed erbjuder kompletterande tjänster så som kalibrering/montering av produkter.
 • Systemleverantörer för affärssystem och ärendehantering. För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt affärssystem (bokföringsprogram) samt vid betalningsproblem i ett ärendehanteringssystem (inkassobolag).

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Swemed och våra samarbetspartners/leverantörer behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi att våra leverantörer och samarbetspartners lever upp till samma säkerhets- och skyddsnivå som tillämpar i EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Swemed under den tid det som är nödvändigt för de ändamål angivna ovan. Det kan vara så länge som det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Swemed vidtar även åtgärder för att hålla personuppgifter aktuella och radera inaktuella eller på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Dina rättigheter

Oavsett vilka personuppgifter vi har sparat om dig har du alltid kontroll över dessa uppgifter. Därför har du enligt gällande dataskyddslagstiftning tillgång till följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag). Du kan begära utdrag över de personuppgifter vi har registrerat hos oss och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Om vi råkar ha felaktig eller inkomplett information om dig har du rätt till att få dessa korrigerade.
 • Rätt till att bli raderad. Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna om dig inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss informaiton har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.
 • Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina uppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format, i syfte att återanvända dom hos ett annat företag. Det gäller främst uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har rätt att slippa direktmarknadsföring och invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandling av dina personuppgifter för det ändamålet
 • Rätt till att begränsa behandling av personuppgifter. Du har rätt att begränsa behandling av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom är inkorrekta.

Du kan även påverka vilka kanaler vi ska använda för att kontakta dig. Du kan exempelvis välja att inte bli kontaktad på e-mail, sms eller telefon. Du har också möjlighet att undanbe dig olika typer av utskick, exempelvis nyhetsbrev. I dessa fall behöver du kontakta oss och begära begränsning i kommunikationskanal som vi använder.

Det kostar inget för dig att utöva dessa rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kan vi dock komma att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader till din begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad och orimlig.

Utöva dina rättigheter

Har du personuppgifter registrerade hos oss på Swemed? Då har du rätt till följande:

 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning
 • Rätt till invändning
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till information (registerutdrag)
 • Rätt till dataportabilitet

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter ber vi dig att skicka en förfrågan via e-post (kundtjanst@swemed.se) eller via post (KLINIKINREDNING SVERIGE AB, Handen Stationsväg 17, 3 tr, 136 40 Handen).

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att inkludera viss information när du kontaktar oss.

 • Vid förfrågan om rättelse, begränsning och invändning behöver vi ditt för- och efternamn, telefon- eller mobilnummer och e-postadress (för att identifiera dig i våra system). Du behöver också ange vilken uppgift om dig du vill få rättad, vilken uppgift du vill bli begränsad ifrån eller vilken uppgift du invänder mot.
 • Vid förfrågan om radering behöver vi ditt för- och efternamn, telefon- eller mobilnummer och e-postadress (för att identifiera dig i våra system).
 • Vid förfrågan om information (registerutdrag) behöver vi ditt för- och efternamn, telefon- eller mobilnummer och e-postadress (för att identifiera dig i våra system). För att säkerställa din identitet behöver du även inkludera en signerad kopia på din giltiga ID-handling.
 • Vid förfrågan om dataportabilitet behöver vi ditt för- och efternamn, telefon- eller mobilnummer och e-postadress (för att identifiera dig i våra system). För att säkerställa din identitet behöver du även inkludera en signerad kopia på din giltiga ID-handling. Vi behöver även veta hur du önskar motta sammanställningen av dina personuppgifter eller om de ska tillhandahållas av annan aktör.

Kontakta oss på kundtjanst@swemed.se om du har frågor eller kontakta oss via kontaktformulär på vår hemsida.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i Sverige:
08-657 61 00
imy@imy.se

Cookies

De cookies som används på vår webbplats är grupperade i följande kategorier.

[cookie_category]

Listan nedan beskriver de cookies som används på vår webbplats.

[cookie_audit_category columns=”cookie,description”]

swemed.se använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter. Cookies används även för att mäta trafiken på våra webbplatser och för statistikändamål. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress eller annan personlig information. Information om besökaren kan inte spåras.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: swemed.se

[user_consent_state]

Vad är en cookie?

En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik markering på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare för att sedan lagras på din hårddisk. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare (om dina inställningar i webbläsaren tillåter det). För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser.

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. Många webbplatser använder sig av cookies för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare. Då görs en kontroll vid varje besök om cookien finns lagrad i din webbläsare eller inte. Finns det ingen försöker webbläsaren spara en cookie. Denna information används sedan när du surfar för att underlätta för dig som besökare.

Vad säger lagen?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.