Hur fungerar pressoterapi (lymfdränering)?

Pressoterapi, eller manuell lymfdänering (MLD), har på senare tid kommit att bli väldigt populärt och efterfrågat. Vad det handlar om är att man med hjälp av selektivt tryck på en begränsad yta främjar lymfsystemets naturliga…

LÄS MER
Hur fungerar en syrgaskoncentrator

Hur fungerar en syrgaskoncentrator?

Så fungerar en syrgaskoncentrator En syrgaskoncentrator är en medicinteknisk utrustning med syftet att hjälpa människor som har en låg nivå av syre i blodet. Utrustningen drivs genom elnät eller alternativt med batteri. Om utrustningen är batteridriven,…

LÄS MER
Kern våg

Klass III – Medicintekniska vågar

Medicintekniska vågar, medicinskt godkända, klass III, Green M - Vad betyder dessa olika benämningar?   Man använder många olika termer för medicintekniska vågar som används i medicinsk miljö - medicinskt godkända, klass III, Green M…

LÄS MER
Träningsdocka för äldrevård

Träningsdockor för sjuksköterskeutbildningar

När det kommer till säker och effektiv patientvård så är såväl teoretisk som praktisk kunskap avgörande. För att man på ett betryggande sätt ska kunna säkerställa att tillräckliga kunskaper erhålls så är det i stort…

LÄS MER
Köpguide - Manuell rullstol

5 viktiga saker att tänka på innan du köper en manuell rullstol

Manuella rullstolar drivs av användaren och kräver att man har övre kroppsstyrka. Det finns en hel del olika typer av manuella rullstolar tillgängliga på marknaden idag som exempelvis aktivrullstolar, Tilt-in-Space rullstolar, barnrullstolar, stående rullstolar, rullstolar…

LÄS MER