Kirurgiska instrument innefattar ett stort antal redskap och verktyg som används inom kirurgi eller i samband med operationer för att säkerställa ett rätt och ändamålsenligt resultat. De finns tillgängliga i såväl allmänna utföranden för icke-specifik kirurgi som i högst specialiserade varianter för särskilda ingrepp.

kirurgiska instrument

Vi har ett brett sortiment av kirurgiska instrument för flera olika användningsområden. Här är en liten guide till att göra rätt val.

3 viktiga punkter vid val av kirurgiska instrument

För att göra vårt utbud lite mer tillgängligt och underlätta rätt val har vi tagit en titt på några av de saker som ofta är vägledande vid inköp av kirurgiska instrument.

  1. Användningsområde. Vilket kirurgiskt instrument är rätt val?
  2. Är instrumenten godkända för ändamålet?
  3. Är alternativen ekonomiskt fördelaktiga även i längden?

Vi hoppas att denna guide ska bidra till att ni gör rätt val.

1) Användningsområde – Vilken funktion ska instrumentet fylla?

Numera finns det en väldigt stor mängd instrument för kirurgiska ingrepp. Såväl allmänna som högst specialiserade för väldigt specifika ingrepp. I de flesta fall är det viktigt att ha ett heltäckande grundutbud att förlita sig på, då de allmänna instrumenten i många fall förekommer i samtliga sammanhang.

  • Allmän öppen kirurgi. Instrument för kirurgi i allmän bemärkelse som innefattar alla större och mer påtagliga snitt eller perkutana ingrepp.
  • Icke-invasiv eller minimalt invasiv kirurgi. Såväl särskilda finstilta redskap som optiska och visuella hjälpmedel för kirurgi som inte kräver större snittytor.

För allmän kirurgi är det i många fall viktigt att ha ett brett utbud av skalpeller, knivar, saxar, tänger, hakar och allt annat som möjliggör ingrepp. Tillgången på dessa är även en förutsättning för många specialiserade åtgärder. Därför anses de ofta höra till basutbudet av kirurgiska instrument. Samtidigt krävs ett visst mått av specialisering för att dessa instrument ska vara lämpade för ingreppet som ska utföras.

Gällande mindre invasiv kirurgi så är finstilta redskap och endoskop för att utföra, diagnostisera eller underlätta i samband med ingrepp en nödvändighet. Dessa skapar rätt förutsättningar för precisionsingrepp gällande många olika kirurgiska åtgärder.

Vi har både engångsinstrument och återanvändbara alternativ som kan desinfekteras utifrån branschmässiga standarder. Få tillgång till ett stort utbud av självhållande tänger och pincetter, hakar, sonder, pincetter, skalpeller, kanyler och allt annat som behövs.

2) Certifieringar – Vad är instrumentet godkänt för?

Vi kompromissar aldrig med vare sig kvalitet eller formella certifieringar. När det gäller kirurgiska instrument finns det helt enkelt inget utrymme för annat än godkända kvalitetsinstrument. Därför är våra kirurgiska instrument helt godkända utifrån rådande normer.

  • Medicintekniska produkter. Våra kirurgiska instrument lever upp till gällande krav avseende användningsområden, konstruktion och tillverkningsrutiner. Därför är de godkända för medicinska och kirurgiska ingrepp och åtgärder.

Att vara trygg i vetskapen att de instrument som införskaffas faktiskt är certifierade är en nödvändighet för verksamheten i stort. Därför är vi ett pålitligt val i alla lägen.

3) Prissättning – Möjliggörs bredd och variation?

För att kirurgiska ingrepp och åtgärder ska leda till rätt resultat är det viktigt att utbudet på instrument inte är alltför begränsat. Vår prissättning reflekterar vår ambition att möjliggöra för alla verksamheter att få tillgång till kirurgiska instrument som är pålitliga utan att kosta mer än nödvändigt.

  • Flergångsalternativ. Kirurgiska instrument som går att sterilisera, med eller utan utbytbara komponenter.
  • Engångsprodukter. För kravlös användning som samtidig säkerställer högsta möjliga hygieniska standard.

Utan att kompromissa med kvalitet och formella krav är alla våra kirurgiska instrument tillgängliga till förmånligt pris som gör att ni i er verksamhet kan få tillgång till såväl variation som bredd i utbudet. Oavsett om ni väljer instrument för flergångs- eller engångsbruk så blir resultatet ekonomiskt gynnsamt även i längden.

Vi är alltid redo att hjälpa

Har ni väldigt specifika önskemål eller vill bli förmånskund för regelbundna och mer förmånliga inköp kan ni alltid kontakta oss. Vår ambition är att tacka samtliga behov gällande kirurgiska instrument och möjliggöra för alla verksamheter att få tillgång till prisvärda redskap som lever upp till de högsta förväntningarna.

Nedan ser ni ett litet urval av våra +3 500 olika instrument.