Tens

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är ett sätt att med hjälp av svag elektricitet stimulera nerver  i syfte att motverka smärta. Det förväxlas ofta med elektrisk muskelstimulering (EMS) trots att de fyller helt olika funktioner. För personer med akut eller kronisk smärta som härstammar från svårbehandlade sjukdomstillstånd har TENS visat sig vara ett väldigt effektiv sätt att uppnå smärtlindring. Till skillnad från många alternativa lösningar för smärtlindring så kan i stort sett vem som helst komma igång med TENS. Men hur fungerar egentligen apparaterna?

Smärtlindring med hjälp av elektricitet

En typisk TENS-apparat består av en enhet och plattor som placeras på de områden där man upplever smärta. I de flesta fall är enheten batteridriven då det inte krävs särskilt mycket elektricitet för att uppnå god effekt. Efter att man har placerat plattorna på kroppen så aktiverar man enheten och låter den arbeta tills man upplever bättring.

Moderna TENS-apparater har i många fall olika program och inställningar som gör att man anpassa driften utifrån vad som man upplever känns och fungerar bäst. Ett typiskt exempel på ett val som brukar finnas är huruvida enheten ska leverera hög eller låg frekvens. Så låt oss ta en titt på skillnaderna mellan de olika apparaterna.

Är det skillnad på olika TENS-apparater?

Numera har de flesta TENS-apparater inställning som gör att de går att justera utifrån hur man själv vill använda dem. Men ibland säljs de med olika egenskaper som gör vissa modeller lämpade för viss sorts smärta. Ibland nämns att apparater som arbetar på låg frekvens är bättre för neuropatisk eller neurogen smärta, medan de som arbetar på hög frekvens lämpar sig bäst för nociceptiv smärta. Men många upplever att bäst effekt uppstår vid omväxling.

För och nackdelar med TENS

TENS är ett unikt sätt att ta kontroll över sin egen smärta. Det gör att man utan ingripande åtgärder kan behandla smärtan när den uppstår. Många har med fördel valt bort regelbunden medicinering och istället fokuserat på TENS som primär behandlingsmetod. Men för en viss grupp människor är smärtan tyvärr så påtaglig att TENS helt enkelt inte gör skillnad. Och för dem är traditionell behandling ofta enda alternativet. Därför kan det vara väldigt svårt att i förväg veta huruvida TENS är rätt val för en själv. Ofta är det bästa råd man kan ge att helt enkelt testat och se hur det fungerar för en själv.

Smidig TENS – PocketTens (HV-F013-E)

PocketTens (HV-F013-E) OMRON PocketTens minskar och lindrar smärta i muskler och leder, stelhet och domningar i rygg, armar, ben, nacke och fötter genom elektrisk nervstimulering mot den del av huden som är närmast smärtpunkten. Enheten ar avsedd att användas på normal, frisk, torr och ren hud på vuxna patienter. DELA PÅ FacebookTwitterGoogle+LinkedInWhatsApp

490 kr Excluding VAT Leveranstid: 1-3 arbetsdagar

UTC2 ultraljud- och elektroterapienhet

UTC 2 är en programmerbar enhet för ultraljudsgivare med arbetsfrekvenser från 1 till 3 MHz och 2 kanaler med elektroterapeutisk ström. UTC 2 levererar kontinuerligt eller modulerat ultraljud med programmerbar intensitet och leveranstid, lämplig för termoterapeutisk djupbehandling av olika patologiska tillstånd. UTC 2:s handhållna enheter kan användas under vatten. UTC 2 levererar Dyadinamic, Faradic, Galvanic, […]

33 890 kr Excluding VAT Leveranstid: 4-6 arbetsdagar

I-TECH Physio – Professionell EMS apparat för fysiorehab

Professionell stimulator med 2 oberoende kanaler – kompenserad bifasisk kvadratvåg: strömmängd från positiv pol till negativ är konstant för att undvika farlig termisk effekt av polarisering – monofasisk fyrkantsvåg – inkontinens- och jonoforesprogram – denerverad behandling – programmerbara TENS – EMS-minnen – justerbar frekvens, breddimpuls, tid, ramp – återstående behandlingstid och programinstruktioner visas på LCD-skärmen […]

3 890 kr Excluding VAT Leveranstid: 2-4 arbetsdagar