Sjukvårdsmaterial från Swemed

Nu fler än 30 000 nya vårdartiklar

Vi är väldigt stolta över vårt tilltagande utbud av vårdartiklar. Vår strävan är att göra det möjligt för alla verksamheter att få tillgång till de produkter som krävs för att den dagliga verksamheten ska fortlöpa…

Läs mer
handskar

Att tänka på vid val av handskar

Handskar har väldigt många och mångfacetterade användningsområden. De används för allt ifrån att skydda händerna från kemikalier och andra skadliga ämnen, hålla värme, upprätthålla hygien och säkerställa säkert grepp om föremål. Vi har tagit en…

Läs mer
Mikroskop

Att välja rätt mikroskop

Egentligen kräver mikroskopet ingen närmare introduktion. Som optiska eller digitala instrument möjliggör de förstoring av små saker och ting, vilket skapar förutsättningar för tydligare granskning och synliggör beståndsdelar för både direkt observation och dokumentation. Att…

Läs mer
behandlingsstolar

Att tänka på vid inköp av behandlingsstolar

Det finns många anledningar att spendera lite extra tid på att välja rätt behandlingsstol. Särskilt då det handlar om allt ifrån att säkerställa ergonomi för den som utför behandlingar, till att skapa en lugn, trygg…

Läs mer

Viktiga punkter vid val av kirurgiska instrument

Kirurgiska instrument innefattar ett stort antal redskap och verktyg som används inom kirurgi eller i samband med operationer för att säkerställa ett rätt och ändamålsenligt resultat. De finns tillgängliga i såväl allmänna utföranden för icke-specifik…

Läs mer
Diatermi

Vad använder man diatermi-utrustning till?

Diatermi är en termisk behandlingsmetod där man med hjälp av högfrekvent elektromagnetism värmer delar av kroppen. Det används för att behandla annars svåråtkomlig vävnad och har visat sig vara effektivt mot ett flertal åkommor som…

Läs mer
TENS

Så fungerar en TENS-apparat

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är ett sätt att med hjälp av svag elektricitet stimulera nerver  i syfte att motverka smärta. Det förväxlas ofta med elektrisk muskelstimulering (EMS) trots att de fyller helt olika funktioner. För…

Läs mer
blodtrycksmätare från omron

Att tänka på innan man köper en blodtrycksmätare

Med en blodtrycksmätare så ser man till att alltid kunna hålla koll på sitt blodtryck. Även om det är särskilt viktigt för personer med diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar så är det ett praktiskt sett…

Läs mer
Pulsoximeter

Så fungerar en pulsoximeter

En pulsoximeter används för att mäta den så kallade syremättnaden i blodet. Med detta åsyftas helt enkelt att man kontrollerar mängden syre som transporteras via blodflödet. Mätningen sker genom att man fäster pulsoximetern på en…

Läs mer
Spirometer

Så fungerar en spirometer

Med hjälp av en spirometer så kan man på ett snabbt, enkelt och icke-påträngande sätt mäta en persons lungfunktion. Detta sker genom att man helt enkelt mäter den mängd luft som andas ut, samt utandningens…

Läs mer