Så fungerar en syrgaskoncentrator

En syrgaskoncentrator är en medicinteknisk utrustning med syftet att hjälpa människor som har en låg nivå av syre i blodet. Utrustningen drivs genom elnät eller alternativt med batteri. Om utrustningen är batteridriven, behöver det kopplas in i elnätet för att laddas upp emellanåt. En del levereras med en 12-volts kontakt som passar i bilen medan man kör.

En syrgaskoncentrator tar in luft, renar det för att sedan distribuera den nya, rena luften. Innan det kommer in i koncentratorn, består luften vi normalt andas av upp till 80% kväve och 20% syre. En syrgaskoncentrator tar in den vanliga luften och renar den så att det kommer ut 90-95% ren syre och 5-10% kväve. Kvävet separeras för att förse patienten med högsta möjliga dos av syre då det är mycket svårt att uppnå utan sådan medicinteknisk utrustning.

Hur en syrgaskoncentrator fungerarDe 5 stegen i koncentrationsprocess

  1. Tar in luft från rummet
  2. Komprimerar luften
  3. Extraherar kväve från luften genom filter
  4. Justerar hur luften distribueras
  5. Distribuerar renad luft

Hur en syrgaskoncentrator omvandlar luft till syre

En oxygenkoncentrator består av många delar. En kompressor och bäddfilter är några av huvudkomponenterna. Kompressorn komprimerar luften som är filtrerad i koncentratorn för att sedan distribuera det vidare med ett jämt och stabilt flöde.

Den komprimerade luften rör sig vidare till filtret. Filtret utgör en viktig roll, den tar nämligen bort kvävet ur luften. Ett material som kallas Zeolite, en sexsidig mikroskopisk kub med hål på vardera sida, finns i filtret och är vad som extraherar kvävet från luften.

Syrgaskoncentratorn är normalt försedd med två bäddfilter. När luften komprimeras in i koncentratorn, pressas det vidare till första filtret. Syret som utvinns genom det första filtret skickas till en syrgastank. Medan luften flödar igenom första filtret, fylls det samtidigt med kväve. När det första filtret är fullt med kväve, byter flödet riktning in i andra filtret för att genomgå samma reningsprocess. Under tiden som luften flödar igenom det andra filtret, frigörs kvävet från första filtret ut i rummet. Det är dock inte ren kväve som frigörs och det är inte farligt på något sätt. Med hjälp av syrgastanken blandas kvävet med syre och släpps därför ut som vanlig luft. Tryckfallet från det första filtret och försvagningen av syre gör att “Zeoliten” frigör kväve.

Det är en cykel som repeterar sig kontinuerligt för att ge ett fint flöde av syre till behövande patient.

Andra viktiga delar är kylsystemet som hindrar syrgaskoncentratorn från att överhettas, och den så kallade näsgrimman som förenklar leverans av det renade syret till patienten.

Syrgaskoncentrator YU-600Fördelar med syrekoncentratorer

Fördelarna är många. De är mycket mindre farliga än traditionella cylinderformade syrgastankar, som för övrigt kan (om läcka uppstår) förvärra bränder något enormt. Våra moderna syrgaskoncentratorer löper ingen sådan risk då den använder sig av den luft som finns naturligt i rummet. En annan fördel är mobiliteten, dessa utrustningar kräver (till skillnad från traditionella syrgastankar) inte något särskilt tillstånd för transporter och resor.

Kika in våra syrgaskoncentratorer nedan och kontakta gärna vår kundtjänst om ni behöver hjälp med att välja rätt modell för just er.

Jämför våra syrgaskoncentratorer

Y300 Y500 Syrgaskoncentrator

YU300 / YU500

Visa produkt

YU600 Syrgaskoncentrator

YU600

Visa produkt

8F-3AW Syrgaskoncentrator

8F-3AW

Visa produkt

8F-5AW Syrgaskoncentrator

8F-5AW

Visa produkt

SPECIFIKATIONER
Maximal drifttid 15/h i sträck/dag Obegränsad drifttid Obegränsad drifttid Obegränsad drifttid
Syrgasflöde 1-5L/min 1-3L/min 0.5-3L/min 0.5-5L/min
Syrgaskoncentration 30-90% 70-90% 93%±3% 93%±3%
Optimal hastighet 1L/min 2L/min Lika bra i alla lägen Lika bra i alla lägen
Nebulisator? Nej Nej Ja Ja