TENS

Så fungerar en TENS-apparat

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är ett sätt att med hjälp av svag elektricitet stimulera nerver  i syfte att motverka smärta. Det förväxlas ofta med elektrisk muskelstimulering (EMS) trots att de fyller helt olika funktioner. För…

LÄS MER
Pulsoximeter

Så fungerar en pulsoximeter

En pulsoximeter används för att mäta den så kallade syremättnaden i blodet. Med detta åsyftas helt enkelt att man kontrollerar mängden syre som transporteras via blodflödet. Mätningen sker genom att man fäster pulsoximetern på en…

LÄS MER
Spirometer

Så fungerar en spirometer

Med hjälp av en spirometer så kan man på ett snabbt, enkelt och icke-påträngande sätt mäta en persons lungfunktion. Detta sker genom att man helt enkelt mäter den mängd luft som andas ut, samt utandningens…

LÄS MER
Autoklav

Så fungerar en autoklav

Möjligheten att kunna säkerställa effektiv mikrobiell sterilisering är oerhört viktigt för att både förhindra smittspridning och att säkerställa hög hygiennivå. Ett av de mer vanligt förekommande och enklare sätten att sterilisera är att använda en…

LÄS MER

Hur fungerar pressoterapi (lymfdränering)?

Pressoterapi, eller manuell lymfdänering (MLD), har på senare tid kommit att bli väldigt populärt och efterfrågat. Vad det handlar om är att man med hjälp av selektivt tryck på en begränsad yta främjar lymfsystemets naturliga…

LÄS MER
Hur fungerar en syrgaskoncentrator

Hur fungerar en syrgaskoncentrator?

Så fungerar en syrgaskoncentrator En syrgaskoncentrator är en medicinteknisk utrustning med syftet att hjälpa människor som har en låg nivå av syre i blodet. Utrustningen drivs genom elnät eller alternativt med batteri. Om utrustningen är batteridriven,…

LÄS MER