mikroskop

Egentligen kräver mikroskopet ingen närmare introduktion. Som optiska eller digitala instrument möjliggör de förstoring av små saker och ting, vilket skapar förutsättningar för tydligare granskning och synliggör beståndsdelar för både direkt observation och dokumentation. Att de under flera hundra år har använts inom praktisk medicin, vetenskap och ett flertal tekniska områden är ett tydligt tecken på deras allmängiltiga nytta.

Däremot har samtida tekniska framsteg gjort att man har ett väldigt stort antal mikroskop att välja mellan. För att inköpet ska bli rätt är det numera oerhört viktigt att välja mikroskop utifrån väldigt specifika krav och kriterier.

Här är några saker att tänka på vid inköp av mikroskop. Även om denna guide inte är helt uttömmande så ger den en bra fingervisning gällande vilka som är bra val.

5 avgörande faktorer vid val av mikroskop

För att välja rätt mikroskop är det av väldigt stor vikt att man väljer utifrån sina egna specifika användningsområden. Det är sällan en bra idé att fokusera på kapacitet och möjligheter till förstoring, utan att först vara på det klara på vilken sorts observationer mikroskopet kommer att användas för.

Här är några punkter som kan vara en hjälp på vägen till rätt val.

 1. Typ – Vilka sorts mikroskop finns det?
 2. Användningsområde – Vad är mikroskopet lämpat för?
 3. Observationsmetoder – Är det rätt val för just ert användningsområde?
 4. Funktioner och tillbehör – Täcks era behov?

Låt oss titta närmare på de olika punkterna och dyka lite djupare i mikroskopens värld.

1) Typ – Vilka sorts mikroskop finns det?

Optiska mikroskop är på många sätt och vis det traditionella alternativet. De använder sig av ett objektiv som på optisk väg förstorar genom att spegla ljuset som träffar det man vill observera. De finns tillgängliga i flera olika utföranden och kan ha ett eller flera okular för olika egenskaper och funktioner. Däribland reglering av ljus, polarisering eller särskilt ljusfält.

Elektronmikroskop använder sig av partiklars elementarladdning för att säkerställa förstoring som överstiger vad som är möjligt med optisk förstoring. Exakt vilken sorts teknik som används varierar mellan olika mikroskop då det finns väldigt många undergrupper av elektronmikroskop. Gemensamt är att de synliggör vad som ligger bortom gränserna för synligt ljus.

 • Optiska mikroskop. Klassiska mikroskop som använder sig av en ljuskälla för att belysa objektet som ska förstoras.
 • Förstorar bortom det synliga ljuset och används ofta för att observera ytan av extremt små föremål.
 • Närfältsmikroskop. Möjliggör förstoring på atomnivå genom att bearbeta ytan av föremål med en väldigt finstilt prob.

Ett annat sätt att se på indelningen är att kategorisera mikroskopen som rättvända, inverterade och stereomikroskop. Medan rättvända och inverterade är vanligt förekommande inom medicinsk vetenskap, så används stereomikroskop ofta för observation av metaller och mineraler. Även om samtliga tekniker har mycket gemensamt så skiljer de sig åt gällande när de är som mest lämpade. Därför är det av stor vikt att fokusera på användningsområdet för de olika mikroskopen.

2) Användningsområde – Vad är mikroskopet lämpat för?

Optiska mikroskop är väldigt vanligt förekommande när det gäller allmänna eller preliminära observationer. De har den stora fördelen att de kan användas under förhållandevis fria former, och med inbyggd belysning är man ganska obegränsad i när, hur och var man använder mikroskopet. Dessa kan med fördel kombineras med många olika ljuskällor utifrån behov. Halogen, LED eller extern belysning gör att man kan få den ljussättning som situationen kräver.

Elektronmikroskop möjliggör särskilt stor förstoring av väldigt små objekt. De är särskilt väl lämpade för laboratorieanvändning. Transmissionselektronmikroskop (TEM) sprider elektroner över objektets yta och mäter sedan spänningen som uppstår. Detta ger i sin tur en väldigt rättvisande bild av objektets yttre struktur. Svepelektronmikroskop (SEM) är en aningen mer finkänsliga då objektet sveps över med en väldigt finstilt prob som skapar en elektrisk spänning. Detta förutsätter att det som observeras i någon utsträckning kan leda ström.

Närfältsmikroskop kategoriseras ofta i undergrupperna atomkraftsmikroskopi (AFM) och optiska svepelektronmikroskop (SNOM). Samtliga kännetecknas av väldigt hög förstoring som synliggör väldigt små detaljer.

3) Observationsmetoder – Är det rätt val för just ert användningsområde?

Optiska mikroskop har en naturlig förstoringsgräns som motsvarar det observerbara ljuset. Därför möjliggör de som högst kring tusen gånger förstoring. Men samtidigt skapar de bra förutsättningar många sorts observationer då valet av lins och objektiv påverkar hur objektet avspeglas.

Elektronmikroskop har den stora fördelen att de säkerställer oerhört påtaglig förstoring. Men är samtidigt så finkänsliga att de måste användas under strikt kontrollerade former. Det gör att objekten eller provmaterialen måste utsättas för såväl vakuum som spänning, vilket gör det till en vad som kan beskrivas som en destruktiv observationsmetod i och med att det påverkar objektet. Den påtagliga förstoringen gör att elektronmikroskopi förutsätter detaljkännedom om det som studeras.

4. Funktioner och tillbehör – Finns de tillgängliga?

Funktionaliteten och tillbehören varierar stort mellan olika mikroskop och tekniker. Därför är det även en bra idé att säkerställa att de funktioner och tillval som man behöver faktiskt finns tillgängliga till mikroskopet i fråga.

Ofta hjälper det att förhålla sig till några praktiskt vägledande frågor.

 • Förstoringsgrad. Hur stor förstoring möjliggörs? Är förstoringen rätt utifrån rådande förutsättningar?
 • Belysningsmöjligheter. Vilka ljuskällor går att använda med mikroskopet?
 • Dokumentationsmöjligheter. Går mikroskopet att använda med kamera eller för digital överföring?
 • Specialiserad användning. Är mikroskopet lämpat för högst specialiserat bruk?

I många fall lönar det sig att redan i ett tidigt skede kontrollera att mikroskopets egenskaper är i linje med faktiska behov, då slipper man utvärdera alternativ som i slutändan visar sig vara olämpliga för ändamålet.

Är ni fortfarande osäkra?

Är ni fortfarande inte säkra på vad som är rätt val för er? Vi kan hjälpa er! Med hjälp att detta formulär kan ni kryssa i era behov samt skicka den till oss så ser vi till att presentera lämpliga alternativ.

Vår fokus ligger på att tillhandahålla ett så brett utbud som möjligt av kvalitativa mikroskop, såväl för allmänt bruk som väldigt specialiserad användning. Har vi inte redan i nuläget de mikroskop som ni behöver kommer vi även att anstränga oss för att säkerställa att de blir tillgängliga i framtiden.

Videomikroskop - OIV-2

Videomikroskop – OIV-2

Den heltäckande digitala lösningen för förbättrad arbetskomfort vid löpande övervakningsarbete inom industrin

Från: 34 790 kr Excluding VAT Leveranstid: 4-8 arbetsdagar
Ljusmikroskop OBF-1

Ljusmikroskop OBF-1

Vi prismatchar denna produkt.
Det högpresterande mikroskopet för alla laboratorium, sjukhus och läkarmottagningar med fast, förcentrerad Koehler-belysning

Från: 7 190 kr Excluding VAT Leveranstid: 4-8 arbetsdagar
Stereo-mikroskopset OSE-40

Stereo-mikroskopset OSE-40

Vi prismatchar denna produkt.
Fördefinierat stereomikroskop med svängbar arm och svanhalsbelysningsenhet för din funktionella arbetsstation

4 990 kr Excluding VAT Leveranstid: 4-8 arbetsdagar
Mikroskop för smycken OZG-4

Mikroskop för smycken OZG-4

Vi prismatchar denna produkt.
Specialisten för juvelerare och ädelstensindustrin

6 890 kr Excluding VAT Leveranstid: 4-8 arbetsdagar
Stereolupp med zoom OZM-5

Stereolupp med zoom OZM-5

Vi prismatchar denna produkt.
Förstklassig optik och stark belysning i kombination med hög flexibilitet

Från: 15 590 kr Excluding VAT Leveranstid: 4-8 arbetsdagar
Digitalt mikroskop - OZM-S

Digitalt mikroskop – OZM-S

Förstklassig optik såväl som stark belysning kombinerat med en hög grad av flexibilitet och digitala verktyg

Från: 22 590 kr Excluding VAT Leveranstid: 4-8 arbetsdagar
Ljusmikroskop OBN-14

Ljusmikroskop OBN-14

Vi prismatchar denna produkt.

Fluorescensmikroskop för den professionella användaren
Från: 48 890 kr Excluding VAT Leveranstid: 4-8 arbetsdagar
Koaxial mikroskop OZC-5

Koaxial mikroskop OZC-5

Vi prismatchar denna produkt.
En koaxial med parallell optik för utmärkt kontrast och skärdjup

9 990 kr Excluding VAT Leveranstid: 4-8 arbetsdagar