Kategorier

 • Kontakta oss

  Behöver du hjälp? Då är du välkommen att ringa, mejla eller chatta med oss!

  Ett urval av våra kunder

 • Viktigt med tidiga åtgärder

  I takt med att den mänskliga medelåldern ökar så börjar det bli allt tydligare att träning och rehab är givna sätt att säkerställa att man håller hög livskvalitet livet ut. Genom att komma igång så tidigt som möjligt skapar man väldigt bra förutsättningar för att slippa många av de annars vanligt förekommande problem som är kopplade till bristande fysisk aktivitet.

  Men man bör definitivt inte dra slutsatsen att träning och rehabilitering endast är något som gäller den åldrande befolkningen. Tvärtom är det något som vi alla behöver förhålla oss till. Både på individuell nivå och gällande samhället i stort. Många av de ofta omtalade traditionella folkhälsosjukdomarna, såsom högt blodtryck, diabetes och generella hjärt- och kärlsjukdomar har i många fall tydliga kopplingar till fysisk aktivitet. Och i viss utsträckning gäller de även de mer neurologiskt betingade åkommorna, såsom alzheimers, som många befarar kommer vara framtidens folksjukdomar.

  För att möjliggöra för så många som möjligt att skapa möjligheterna för effektiv träning har vi valt att särskilt fokusera på vårt segment inom träning och rehab. Vi är övertygade om vikten av att möjliggöra för så många som möjligt att träna på egna villkor. Därför ser vi till att alltid erbjuda utrustning som ger mycket värde för pengarna, och är riktigt pålitlig.

  Rätt förutsättningar för effektiv rehabilitering

  Träning spelar inte bara en viktig roll som förebyggande åtgärd, utan är även en förutsättning för effektiv återhämtning och rehabilitering. Efter operationer, sjukdomar och långvarigt sängliggande är det nämligen ett måste att skapa rätt förutsättningar för rehabiliterande åtgärder. Det är nämligen ett måste för att kroppen ska få en chans att återigen bygga upp sig till den nivå av hälsa som tidigare förelåg.

  I många fall har rehabiliteringsåtgärder även visat sig vara nödvändiga för att resultatet av sjukdomsrelaterade åtgärder ska få rätt effekt. Därför går det helt enkelt inte att i tillräckligt stor utsträckning understryka vikten av att ha tillgång på den utrustning och de redskap som krävs. Vi är övertygade om att modern rehabilitering kommer att vara ett oerhört viktigt inslag i framtidens vård, och vi ser därför till att tillhandahålla all utrustning som behövs. Genom att fokusera på utrustning som passar alla olika behov så är vi övertygade om att ni kommer att hitta det som passar just er verksamhet.

  Brett utbud av utrustning och redskap

  Vi har allt som krävs för att möjliggör effektiv och skonsam rehabilitering och träning. Genom att satsa på ett heltäckande utbud så kan vi erbjuda såväl traditionell gymutrustning som moderna maskiner och massageutrustning. Vår erfarenhet är att det är oerhört viktigt att kunna erbjuda ett flertal maskiner, då det är stor skillnad på vilken sorts utrustning som passar olika grupper.

  Av erfarenhet har vi kommit att se stor efterfrågan på motionscyklar, crosstrainers, roddmaskiner och airbikes då dessa är enkla att komma igång med och inte kräver några egentliga förkunskaper. Detta gör att de blir en given del av samtliga insatser som främjar fysisk hälsa och säkerställer effektiv rehabilitering. Men samtidigt är efterfrågan fortsatt stor när det kommer till klassisk gymutrustning likt fria vikter och hantlar.

  Vad som kännetecknar vårt utbud av utrustning och redskap för träning och rehabilitering är därför en gedigen kombination av variation och kvalitet. Samtidigt som vi säkerställer att våra kunder har mycket att välja mellan, så ser vi samtidigt till att alla produkter håller tillräckligt hög nivå för att kunna användas inom såväl vård och omsorg som på specifika träningsinrättningar.

  Kvalitativ massageutrustning

  Då träning alltid måste ske utifrån individuella förutsättningar så har vi även ett särskilt segment av massageutrustning. För samtidigt som det är viktigt med träning så är det också ett måste att säkerställa en finstilt balans mellan träning och återhämtning. Med vår massageutrustning kan ni därför se till att även erbjuda skonsamma förutsättningar för återhämtning samtidigt som ni ser till att ha tillgång till riktigt bra träningsutrustning.

  I kategorin för massage hittar ni såväl klassiska massageprodukter som moderna massagepistoler, vilket ger er möjligheten att erbjuda både riktigt djupgående massage och lättare mild massage. Då efterfrågan på varierade massagemöjligheter ökat drastiskt de senaste åren, ser vi det som naturligt att vi ständigt breddar vårt utbud inom massagesegmentet.