Filter Visar alla 19 produkter
Pris
Sortera efter
Klicka här för att filtrera
Pris
Sortera efter

Nasogastrisk intuberingsmodell

Denna utbildningsmodell visar ett mediansnitt genom näsa, mun, svalg, luftstrupe, matstrupe och mage. Matningsrör eller katetrar av plast kan ledas genom näsan eller munnen in i matstrupen och magen. Ett trakeostom har lagts till för att demonstrera endotrakeal aspiration. Mått 58,5 x 30,5 x 8 cm

3 590 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

Hantering av andningsvägar – Enkel vuxenmodell

Detta detaljerade vuxna intubationshuvud levereras monterat för klinisk undervisning och övning av avancerad luftvägshantering. Intubationsprocedurer och färdigheter, inklusive anatomikunskap och -igenkänning, endotrakeal intubation, nasotrakeal intubation, användning av adjungerade tuber för luftvägar som LMA och Combitube, säkring och sugning och underhåll av installationen kan alla övas med denna enhet. Levereras med mjuk väska, smörjmedel och bruksanvisning. […]

19 890 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

AirSim Bronchi

The AirSim Bronchi features internal anatomically correct detail down to the fourth generation bronchi, combined with the AirSim Airway and Nasal Passage. The model provides exceptional detail in both internal and external features. The carina, the bronchus and bronchioles can be clearly identified through the use of a fibre optic laryngoscope. Features include: Innovative AirSim® […]

35 490 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

AirSim

The AirSim Multi contains the key features of the AirSim Standard (W47401) with the addition of a nasal passage and a chin. The AirSim Multi facilitates training on nasal procedures as well as bag and mask ventilation techniques. The nasal passage has been developed in a manner similar to the main airway.  This gives the […]

25 390 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

AirSim Avancerad X

The AirSim Advanced Model features the uniquely constructed AirSim airway, designed to provide true, anatomically correct and visually accurate internal features. The addition of a “real-feel” skin covering provides a more realistic bag mask ventilation training experience.  AirSim Advanced features an improved neck design allowing for accurate articulation. AirSim Advanced also features an anatomically accurate nasal […]

27 790 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

TruCric

The TruCric is a realistic training model for cricothyrotomy, percutaneous tracheostomy and Air Jet ventilation procedures. Easily replaceable consumables make the TruCric Ideal for teaching environments and facilitate repeated technique practice. Features include: Lightweight and durable training device designed for efficient procedure training Palpable cricoid landmarks, laryngeal cartilages and tracheal rings provide positive user feedback […]

12 590 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

AirSim Kombo X

The AirSim Advance Combo is the ‘All in one’ trainer for your airway management training needs, the model provides a complete solution without the need to purchase separate task trainers. The model features the AirSim Airway, Nasal passage, an anatomically accurate simulated cricoid, laryngeal cartilages and palpable tracheal rings with the addition of a bronchi […]

36 490 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

AirSim Avancerad Bronchi X

The AirSim Advanced Model with Bronchial Tree features the uniquely constructed AirSim airway, designed to provide true, anatomically correct and visually accurate internal features. The addition of a “real-feel” skin covering provides a more realistic bag mask ventilation training experience.  AirSim Advanced features an improved neck design allowing for accurate articulation. AirSim Advanced also features an anatomically […]

36 990 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

Tränare för avancerade luftvägar, huvud och stativ

Life/form® Advanced “Airway Larry” Airway Management Trainer offers tongue swelling and laryngospasm in addition to all the features on the standard models. Your students can now be presented with the additional challenges they may face in the real world. This Life/form® airway management trainer simulates a nonanesthetized patient for practicing intubation, ventilation, and suction techniques. […]

17 990 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

Endotrakeal intuberingssimulator

För att säkra en luftväg krävs de högsta färdigheterna i endotrakeal intubering och proceduren är förenad med risker. För att du som akutsjukvårdspersonal ska kunna utföra intuberingar bör du ta tillfället i akt att öva på detta vid administration av bedövningsmedel i operationssalen. Intuberingssimulatorn tillhandahåller exceptionellt bra och realistisk intuberingsträning, vilket gör att du kan: […]

41 990 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

HAL Vuxen Luftväg & HLR Övning

HAL S315 är en lättanvänd och bärbar modell för träning av färdigheter i luftvägshantering och HLR. Modellen är designad för att kunna lära ut färdigheter i återupplivning åt studenter och yrkesmän inom EMS, medicin och sjukvården såväl som räddningslekmän. HAL® har utvecklats för att öka realismen i återupplivningsträning och modellen har en verklighetstrogen luftväg samt […]

17 390 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

Intubationshuvud för CPRLillyPRO™

Upgrade CPRLillyPRO™ to include airway management training with the Trucorp® advanced airway head: The head offers the most realistic internal anatomical details for a full range of airway management techniques. It is easy to install on your existing CPRLillyPRO training manikin and can quickly be interchanged when switching between CPR and airway management training scenarios. […]

14 690 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

Tränare för luftvägshantering för vuxna

The Life/form® Airway Management Trainer simulates a nonanesthetized patient for practicing intubation, ventilation, suction, and CPR techniques. Realistic anatomy and landmarks including teeth, tongue, oral and nasal pharynx, larynx, epiglottis, arytenoids, false cords, true vocal cords, trachea, lungs, esophagus, and stomach. The trainer allows you to practice oral, digital, and nasal intubation, as well as E.T., E.O.A., […]

18 090 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

Tränare för kritisk luftvägshantering

This very difficult intubation head, coupled with the CPR torso, supplies the challenges for initiating respiratory care to the critical patient. By using the features of tongue swelling and laryngospasm the instructor creates a critical airway management problem that requires the student to perform cricothyrotomy. In addition, two external and one internal bleeding wounds demand […]

23 590 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

Vuxen Deluxe Luftvägshanterare Tränare

Adult Deluxe Airway Management Trainer is the only head of its kind. More lifelike feel than older styles. Material stretches more than human skin, will not be damaged by aggressive intubation, very flexible tongue, and vocal cords reside in a neutral position. This adult airway maintenance head utilizes the very lifelike skin taken from the […]

24 590 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

Avancerad “LuftvägsLarry” Överkropp med defribillationsfunktioner, EKG-simulering, och AED Övning

Includes Life/form® Advanced “Airway Larry” Defibrillation Torso (can be ordered seperately upon request), Interactive ECG Simulator (1005666), and Universal AED Trainer (can be ordered upon request). Life/form® Advanced “Airway Larry” Airway Management Trainer is now even better with chest skin that lets you practice defibrillation using standard manual, automatic, or semi-automatic external monitor defibrillators. An […]

48 290 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

Träning – Hantering av andningsvägar – Vuxen

Den detaljerade anatomin hos denna intubationstränare sticker ut från mängden. Få en tydlig bild av den mänskliga anatomin från den skulpterade alveolära säcken, bronkialträdet och blodkärlstrukturerna i de tvärsnittade och exponerade flexibla lungorna, till de inre huvudbronkerna och orala/nasala faryngealutrymmena. Kombinera dessa detaljer med en luftväg som komplicerats av nya tänder, tungödem och laryngospasm så […]

25 890 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar

Life / form® “Airway Larry” – Träning av luftvägshantering – Med stativ

Life/form® Airway Management Trainer simulerar icke-bedövade patienter för att öva på intubation, ventilation och sugtekniker. Realistiska anatomiska riktmärken inklusive tänder, tunga, mun- och nässvalg, struphuvud, epiglottit, arytenoider, falska stämband, äkta stämband, luftstrupe, lungor, matstrupe och mage. Dockan möjliggör träning av muntlig, digital och nasal intubation, samt E.T., E.O.A., P.T.L., L.M.A., E.G.T.A. och Combitube® -insättning. Sugtekniker […]

15 190 kr Excluding VAT Leverans: 2-6 arbetsdagar