Kategorier

 • Kontakta oss

  Behöver du hjälp? Då är du välkommen att ringa, mejla eller chatta med oss!

  Ett urval av våra kunder

 • Anatomiska simulatorer

  I takt med tekniska framsteg så har det blivit en realistisk möjlighet att göra anatomiska medicinska simulatorer till en del av verksamheten. Därför har de numera börjat dyka upp inom allt ifrån äldreomsorgen till sjukvård. Vad som skiljer dess simulatorer åt från träningsdockor är att de är särskilt inriktade på en viss sorts åtgärd, eller viss kroppsdel. Genom att göra det enkelt att träna ingrepp eller vårdgivande åtgärder så bidrar de till trygghet inom personalstyrkan och ökad säkerhet för patienter och brukare.

  • Verklighetstrogna simulatorer som ger såväl sensorisk som visuell upplevelse som i väldigt stor utsträckning motsvarar verkliga förhållanden.
  • Ett brett utbud av specialiserade anatomiska simulatorer för de allra mest krävande åtgärderna.
  • Allt ifrån fristående kroppsdelar till mer helhetsorienterade simulatorer för både väntade och oväntade scenarion.
  • Blir en given del av verksamheten då de gör det enkelt att planera och träna åtgärder och ingrepp.

  Med stor fokus på anatomisk, visuell och sensorisk efterlevnad så utgör dessa modeller ett verklighetstroget och praktiskt mer realistiskt sätt att öva ingrepp. Till skillnad från rent teoretiska eller akademiska övningar så ger de en känsla för såväl utförandet som eventuella oväntade händelser.

  Mångfacetterade simulatorer

  I vårt breda utbud av medicinska simulatorer så hittar ni allt som krävs för att skapa en representativ övningsmiljö. De täcker allt ifrån enklare vardaglig omsorg och omplåstring till oerhört avancerade livräddande ingrepp. Därför gör sig dessa medicinska simulatorer väl lämpade inom de flesta verksamheter. Möjligheten att välja simulatorer utifrån faktiskt behov och övningsambitioner så blir det enkelt att höja nivån på verksamheten utan att kompromissa med säkerheten och trygghetskänslan hos personal, studenter, brukare eller patienter.

  En del av modern vård och omsorg

  En stor fördel med medicinska simulatorer är att de möjliggör verklighetstrogen träning utan att väcka de etiska dilemman som ofta uppstår om motsvarande situation skulle innefatta en faktisk vårdtagare. På så sätt har de blivit ett permanent inslag i modern vård och omsorg. Att säkerställa tillgång på lämpliga medicinska simulatorer är därför ofta en förutsättning för att kunna leva upp till förväntningar.