Kategorier

 • Kontakta oss

  Behöver du hjälp? Då är du välkommen att ringa, mejla eller chatta med oss!

  Ett urval av våra kunder

 • Optiska instrument för olika ändamål

  Vad som kännetecknar optiska instrument är att de använder optisk teknisk för att möjliggöra analys, utvärdering och diagnostik. Detta gäller såväl såväl in vitro i en laboratoriemiljö, som in vivo för direkt utvärdering på plats. Dessa instrument finns tillgängliga för ett stort antal olika ändamål, och tillgodoser allt i från precisionsmässig mikroskopisk analys till patientsäker endoskopi.

  För att resultatet ska bli tillfredsställande är det viktigt att instrumenten både lever upp till lagstadgade krav på medicinska produkter, men även har komponenter som inte leder till onödigt slitage, merkostnader och bristande tillförlitlighet. Vi är noggranna när det kommer till produkturval och saluför endast godkända optiska instrument som utan problem lever upp till de strikta krav som finns inom vården.

  Godkända optiska instrument

  Med särskild fokus på kvalitet och trygghet inom vården har vi säkerställt ett brett och certifierat utbud av optiska produkter. Det betyder att ni aldrig behöver tveka över att inköpet ska bli tillräckligt bra för att även tillgodose långsiktiga behov. Till skillnad från engångsprodukter så är nämligen de optiska instrumenten tillverkade för att göra stor nytta under lång tid.

  Krav avseende underhåll och kalibrering skiljer sig så klart åt mellan de olika produkterna. Men samtliga instrument kommer att erbjuda hög nivå av precision under överskådlig framtid. Tack vare stora inköpsvolymer så kan vi garantera förmånliga priser utan att för den delens skull kompromissa med kvalitet. När ni väljer optiska instrument från oss så kan ni därför vara säkra på att det är en investering för framtiden.