Kategorier

 • Kontakta oss

  Behöver du hjälp? Då är du välkommen att ringa, mejla eller chatta med oss!

  Ett urval av våra kunder

 • Medicinteknisk utrustning

  Medicinteknisk utrustning har kommit att bli ett vanligt förekommande begrepp när det gäller allt i från vård till hemmet till klinisk diagnostik. Det åsyftar i princip alla sorts tekniska verktyg som främjar utredning, förebyggande och behandling av sjukdomar, skador och övriga åkommor. Numera ställs väldigt höga krav avseende energieffektivitet, tillförlitlighet och kvalitet vilket gör att vi endast tillhandahåller godkänd och certifierad utrustning som lever upp till de högsta krav och förväntningar.

  Även om man lätt får intrycket att det endast handlar om tekniskt avancerade produkter så räknas även traditionella förbrukningsartiklar och enklare sjukvårdsprodukter som medicintekniska. Detta är ett resultat av den harmonisering som skett på EU-nivå. Trots detta åsyftas väldigt ofta just den utrustning som är lite mer teknisk i sin natur och är lite mer komplicerad att använda.

  Garanterat tillförlitliga medicintekniska produkter

  Vi värderar trygghet och säkerhet när det kommer till såväl patienter och brukare som den person som kommer att tillämpa och använda utrustningen. Därför lever alla våra produkter upp till de högsta kraven avseende kravspecifikationer, ändamålsenlighet och enkel användning. Tack vare tydlig klassindelning och märkning så behöver man aldrig tveka över att utrustningen är fullt godkänd för att användas även i de allra mest krävande sammanhangen.

  Oavsett om det handlar om upphandling, inköp till privat klinik eller hemmabruk så kan vi erbjuda ett brett utbud av tillförlitliga medicintekniska lösningar som definitivt kommer att vara behjälpliga för både diagnostik och vård. Ta en närmare titt för att se exakt vilka produkter som lever upp till just era behov, önskemål och förväntningar.