OneMed + Swemed

Onemed förvärvade Swemed 30 juni 2021. Med detta förvärv är ambitionen att fortsätta Swemeds starka tillväxt både på den svenska och europeiska marknaden. Swemed fortsätter verka som ett fristående bolag med nära samarbete och stöd från OneMed.

Det är mycket glädjande att vi får möjligheten att förvärva Swemed och därmed fortsätta utveckla bolaget tillsammans med det starka grundar-teamet. Produkterna, försäljningskanalen samt kundgrupperna kompletterar OneMeds existerande verksamhet i Sverige på ett spännande sätt, säger Robert Schmidt, VD OneMed Sverige (2021-07-02)

OneMed är en ledande distributör av förbrukningsmaterial och vårdrelaterade tjänster till hälso- och sjukvården i Europa. De finns i 11 länder, har över 1 000 medarbetare och omsätter ungefär 7 miljarder SEK. OneMed är en samarbetspartner som möjliggör bättre liv för patienter, underlättar vardagen för sjukvårdens medarbetare och bidrar till lägre vårdkostnader.

Swemed är ett steg närmare visionen om OSS (One-Stop-Shop). Sedan start har man haft visionen att bli en ledande One-Stop-Shop i Norden. Allt som man kan komma att behöva inom vården ska gå att handla hos Swemed. Idag består utbudet framför allt av möbler, hjälpmedel samt medicinteknisk utrustning. Genom OneMed kommer utbudet att utökas med tusentals engångsartiklar inom hälsa och vård.

Det är otroligt kul att få chansen att bygga vidare Swemed tillsammans med OneMed. Med vår erfarenhet inom e-handel i kombination med OneMeds branscherfarenhet samt våra likvärdiga mål tror vi på en fortsatt stark tillväxt, säger Daroun Nehro och Orcun Öcal, grundare av Swemed.