Spirometer

Med hjälp av en spirometer så kan man på ett snabbt, enkelt och icke-påträngande sätt mäta en persons lungfunktion. Detta sker genom att man helt enkelt mäter den mängd luft som andas ut, samt utandningens styrka. I vissa fall kontrolleras även inandningsförmågan. De värden som man får i samband med mätningen kan därefter användas för att skapa en kurva, och även jämföras med referensvärden. På så sätt får man en möjlighet att på ett objektivt sätt utvärdera hur lungorna fungerar.

Men varför är det viktigt? Med hjälp av spirometri så kan man redan i ett tidigt skede påvisa förekomsten av lungrelaterade sjukdomar så som astma, cystisk fibros, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och andra åkommor som med rätt diagnos ofta kan vara förhållandevis lättbehandlade.

De 3 stegen vid spirometrisk undersökning

  1. Man tar ett så djupt andetag som möjligt.
  2. Man andas kraftigt ut i mätenheten så länge som möjligt.
  3. Om apparaten även mäter inandning andas man snabbt in.

Vid behov upprepas stegen.

Hur man mäter lungkapacitet med spirometri

Efter att undersökningen har slutförts så får man ett flertal värden som är representativa för lungkapaciteten. Hur många mätvärden och parametrar som man får tillgång till beror i stor utsträckning på utrustningen. Men samtliga spirometrar tillhandahåller måtten FEV, mängden luft som kan utandas på en sekund, och FVC, den totala mängden luft som kraftfullt kan utandas. Dessa anses generellt sett vara de två viktigaste mätvärdena och ger i många fall en rättvisande bild av lungornas kapacitet. Ibland görs testet efter att man har tagit luftrörsvidgande medicin. Detta kalals för reversibilitetstest och gör det enklare att påvisa vissa sjukdomstillstånd.

Fördelar och begränsningar med spirometri

I de flesta fall så är spirometri en snabb och i sin natur icke-invasiv process. Och med hjälp av regelbundna mätningar kan man få en smidig överblick över ett visst hälsotillstånds utveckling. Ofta är det ett givet sätt att fastställa förekomsten av lungproblem.

För att resultatet ska bli rättvisande så är det däremot oerhört viktigt att man får rättvisande mätvärden. Och detta är i många fall helt avhängigt samtligas samarbetsvilja. I många fall kan man behöva testproceduren för att man ska kunna vara säker på att resultatet blev rätt. Detta kan i vissa fall vara både tidskrävande och påfrestande. Särskilt om det finns bakomliggande lungrelaterade problem. Om personen har problem som kommer och går så kan det även vara svårt att påvisa problemet med hjälp av spirometri, då det kräver att undersökningen sker vid rätt tidpunkt.

SPIRODOC – Portabel spirometer med touch-skärm

Touch-laboratorium för andningsanalys lämplig för professionell och personlig användning. Komplett spirometer ATS/ERS-kompatibel Specialist-analys, screening och hemvårdsövervakning. Laboratoriet har utvecklats med olika driftsätt: “avancerade” parametrar för specialister, “reducerad” uppsättning av parametrar för screening samt en “förenklad” version för hemsjukvård. FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST. Exakt spirometri-tolkning inklusive postbronkodilatator. Alla tester lagras automatiskt. Automatisk BTPS-konvertering. Minneskapacitet: 10 […]

Från: 15 990 kr Excluding VAT Leveranstid: 12-20 arbetsdagar

OTTHON spirometer US (engelska) + mjukvara

Diagnostik för lungfunktion och övervakningsspirometer för användning av allmänläkare, andningsläkare och patienter. Kompakt, mobil, prisvärd lösning för screening av KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och astma. – automatiserad diagnostisk tolkning – röst och video förklarar användningen av enheten och kommunicerar resultat – batteri eller USB-laddare – pekskärm, ljus färg LCD-skärm med hög upplösning QVGA (320×240 px), […]

9 290 kr Excluding VAT Leveranstid: 4-6 arbetsdagar

MINISPIR LIGHT – Spirometer

MINISPIR med Winspiro Light Minispir Light mäter 10 viktiga parametrar för en diagnostisk spirometri: FEV6, FVC, FEV1, FEV1%, PEF, FEF25/75%, FIVC, Lung Age, VC, IVC. Pediatriska incitament. Flödes-/volymloop och volym/tidskurva. Tolkning av spirometertest. Temperaturgivare för BTPS-konvertering. Minispir Light uppfyller kraven för integrerade vårdplattformar och surfplatteapplikationer. Endast för användning med FlowMir engångsturbin (33507). Winspiro Light är […]

10 990 kr Excluding VAT Leveranstid: 12-20 arbetsdagar