Pressoterapi, eller manuell lymfdänering (MLD), har på senare tid kommit att bli väldigt populärt och efterfrågat. Vad det handlar om är att man med hjälp av selektivt tryck på en begränsad yta främjar lymfsystemets naturliga omsättning. Detta kan i sin tur lindra de symptom som är vanliga vid lymfrelaterade åkommor. Men hur fungerar det egentligen?

pressoterapi / lymfdränage

Selektiv tryck främjar lymfatiska systemet

Det lymfatiska systemet är ett av kroppens mest komplicerade system. Systemet har som uppgift att säkerställa att vätska leds från kroppens vävnader och omsätts via blodomloppet. Dess funktion är oumbärlig för såväl immunförsvaret som det cirkulatoriska systemet. Utan det skulle vi helt enkelt inte fungera. Men då lymfatiska systemet är utspritt över hela kroppen så är det inte ovanligt att det av olika anledningar inte fungerar helt optimalt. Och det är här som pressoterapi (lymfdränage) kommer in i bilden.

Genom att utöva selektivt tryck på de platser där det lymfatiska systemet är som mest aktivt kan man främja de processer som säkerställer att vätska transporteras på det sätt som det är tänkt. På sikt kan det innebära allt i från bättre allmänhälsa till att särskilda åkommor förbättras. Även om det traditionellt sett varit allra vanligast med manuell massage för att främja lymfatiska systemet, så finns det numera ett stort antal automatiserade maskiner som har likvärdig om inte bättre effektivitet.

Gör det skillnad?

Forskningen kring pressoterapi är fortfarande i ett tidigt skede. Men vad man vet är att det lymfatiska systemet är oerhört viktigt för flera av kroppens grundläggande funktioner. Om det inte klarar av att fylla sin funktion så kan ett stort antal problem uppstå. Inte sällan så upplever personer väldigt oklara symptom som på sikt har kunnat härledas till just problem med det lymfatiska systemet.

För och nackdelar med pressoterapi

En stor fördel med pressoterapi är att det går att utföra helt och hållet på egen hand. Och många har rapporterat väldigt goda resultat. I många fall så har personer kommit att uppleva lindring av kroniska sjukdomstillstånd som varit svåra att sätta fingret på. Men denna breda och allmänna effekt är samtidigt en av nackdelarna med pressoterapi. Det är nämligen fortfarande oklart gällande exakt vilka åkommor som pressoterapi hjälper bäst mot. Många som tidigare lidit av oklara värk- och spänningssystem har däremot upplevt drastisk bättring.

Klicka på denna länk för att utforska Swemeds utbud av utrustningar för lymfdränage / pressoterapi.